Zjazd PSNPP

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych powstało w 1993 r. z inicjatywy grupy nauczycieli biologii, chemii, geografii i fizyki. Jego celem jest: działalność społeczna na rzecz rozwoju nauczania przedmiotów przyrodniczych, rozbudzania aktywności zawodowej nauczycieli, upowszechniania wiedzy i umiejętności przyrodniczych i integracji środowiska nauczycielskiego. Coroczne zjazdy członków PSNPP są okazją do prezentacji osiągnięć i nowatorskich rozwiązań metodycznych nauczycieli, wymiany doświadczeń na temat nauczania przedmiotów przyrodniczych, a także spotkań z ciekawymi wykładowcami z kraju i zagranicy.

Program zjazdu XVI zjazdu PSNPP nt.:”FASCYNUJĄCY WSZECHŚWIAT”

Olsztyn, 12-13 września 2009

Sobota 12.09.2009

900–1000

1100–1200

1200–1300

1300–1400

1400–1500

1500–1600

Zamek w Olsztynie – Tablica astronomiczna Kopernika

Otwarcie Zjazdu, Wykład I

Wykład II

Obiad

Walne Zgromadzenie PSNPP

Wykład III

1600–1630

1630–1730

1730–1830

1830–19 30

1930– 2015

2015– 2200

2200

Kawa

Warsztaty I

Warsztaty II

Sesja Plakatowa

Projekcja „Kosmiczna pogoda”

Uroczysta Kolacja

Obserwacje w ObserwatoriumNiedziela 13.09. 2009

900–1000

1000 -1100

1100–1130

1130–1230

1230–1330

1330

Wykład IV

Warsztaty III

Kawa

Warsztat IV

Wykład V

Zamknięcie i obiadWykłady

L1. Dr Jacek Szubiakowski, OPiOA Olsztyn, Rozwój poglądów na kształt Ziemi.
L2. Prof. dr hab. Lech Mankiewicz, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa, Od zdalnie sterowanych teleskopów do poszukiwania pozasłonecznych planet – wykorzystanie danych naukowych na lekcjach fizyki.
L3. Dr hab. Andrzej Marecki, UMK Toruń, Galaktyki aktywne.
L4. Prof. dr hab. Andrzej Strobel, UMK Toruń, Ciemna materia we Wszechświecie.
L5. Dr Agnieszka Bojarska – Sokołowska, UWM, Olsztyn, Korelacja przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w gimnazjum.

Warsztaty
W1. Dr Leszek Błaszkiewicz, Pokaz „Drgania i fale”
W2. Dr Leszek Błaszkiewicz, Pokaz „Jak to świeci?” 
W3. Ewa Janaszak, Przyczyny i przebieg zaćmień Słońca i Księżyca.
W4. Dr Agnieszka Bojarska – Sokołowska, Agnieszka Niemczynowicz, Prezentacja multimedialna jako narzędzie łączące współzależności pomiędzy przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi w szkole.
W5. Maria Dobkowska, Mirosław Łoś, Zastosowanie nowych narzędzi (kamera na podczerwień, termowizja) w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – jak motywować uczniów do nauki i pokonywać bariery w nauczaniu.
W6. Izabela Okrzesik – Frąckowiak, Odkryj swój Wszechświat – projekt edukacyjny.
W7. Roman Frąckowiak, Od lunety Galileusza do …
W8. Dr Aleksander Kazubski, Dominika Panek, Łukasz Sporny, Świat fascynujących eksperymentów – czyli jak przeprowadzać profesjonalne doświadczenia przyrodnicze tanim kosztem.
W9. Dominika Panek, Łukasz Sporny, Jak ciekawie nauczać chemii, biologii, przyrody i fizyki z wykorzystaniem ICT?
W10. Ewa Kłos, Od Ziemi do gwiazd.
W11. Kazimierz Paprzycki, Eliza Kolenda,Zrozumienie przez doświadczenie. SONDa (Skomputeryzowane Oprzyrządowanie Nowoczesnego Dydaktyka) zestaw, który umożliwia rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych.
W12. Hanna Smolińska, Pierwszy kontakt z zautomatyzowanym teleskopem edukacyjnym – BRADFORD ROBOTIV TELESCOPE (BRT)
W13. Dr Ewa Strugała,Gdy nie można założyć, że opór powietrza pomijamy….
W14. Sławomir Ziemicki, Obserwujemy zjawiska fizyczne na niebie.
W15. Dariusz Madaj, Dr Leszek Błaszkiewicz, Podstawy elektroniki.
W16. Dariusz Madaj, Dr Leszek Błaszkiewicz, Miernictwo elektryczne.
w17. Dr Sławomir Kulesza, Fizyka wspomagana komputerem.
W18. Grzegorz Sęk – Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach – Metody opracowywania obserwacji wykonanych zdalnie sterowanymi teleskopami.
W19. Elżbieta Plucińska, Józef Urbański, Kinga Janusz, Międzynarodowe warsztaty projektu EU – HOU.

Plakaty

P1. Joanna Deresiewicz-Wachowiak, Nowa ankieta do badania świadomości ekologicznej uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich środowiska.
P2. Tomasz Rynkowski, Kółko matematyczno-astronomiczne w gimnazjum.
P3. Zenona Stojecka, Zjawiska fizyczne wokół nas.
P4. Elżbieta Radke, Henryk Zajfert, Wszechświat w oczach dzieci i młodzieży.
P5. Maria Rut-Marcinkowska, Violetta Domańska, „Czego Jaś się nie nauczy…” – możliwości intelektualne dziecka w młodszym wieku szkolnym.
P6. Urszula Poziomek, Jolanta Wilkowska, Zajęcia interdyscyplinarne biologia – fizyka – technologia informacyjna w LXXV LO im. Jana III Sobieskiego w Warszawie.
P7. Ludmiła Matusiak, To samo, a jednak inaczej.
P8. Klemens Baranowski, Szkolne koło astronomiczne.
P9. Aleksandra Janczak, Witold Gospodarczyk, Działalność klubu i i oferta dla nauczycieli.
P10. Piotr Wychudzki, Bogusław Kulesza, Maciej Grzemski, Pokazy i obserwacje w Olsztyńskim Obserwatorium Astronomicznym.

Relacja z XVI Zjazdu PSNPP pt. „Fascynujący Wszechświat”

12-13 września 2009

XVI Zjazd PSNPP odbył się pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Przewodni temat zjazdu to: „Fascynujący Wszechświat”.
Zajęcia Zjazdowe odbywały się w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UWM przy ul. Żołnierskiej oraz w budynku Obserwatorium Astronomicznego. Obiady podawane były w salach Wydziału Matematyki i Informatyki UWM. Uroczysta kolacja odbyła sięw holu Olsztyńskiego Planetarium. Noclegi przygotowane były w Domu Studenckim przy ul. Żołnierskiej 14B.
W sobotę 13 września o godzinie 9:00 uczestnicy zjazdu spotkali się na zamku w Olsztynie, gdzie można było oglądać tablicę astronomiczną Kopernika oraz zwiedzić cały zamek.
Dwie godziny później nastąpiło otwarcie zjazdu oraz wykład inauguracyjny, którego tematem był: „Rozwój poglądów na kształt Ziemi”
Na wykładzie tym, można było dowiedzieć się o:
– poglądach na kształt Ziemi (poglądy np. Pitagorasa, Platona, Arystotelesa, Eratostenesa)
– Klaudiuszu Ptolemeuszu (90 – 168) – w swoim dziele „Geographia” prezentował wiele map świata,
– Mikołaju Koperniku i jego koncepcji Układu Słonecznego,
– Petrusie Apianusie – sporządził wiarygodne mapy ogromnych obszarów Ziemi,
– Galileuszu – po raz pierwszy skierował lunetę na wielkie planety i zobaczył kształt Jowisza i Saturna,
– przykładach zastosowania teleskopu,
– wpływie Royal Observatory w Greenwich na rozwój astronomii.
O godzinie 11:00 zaczął się kolejny wykład pod tytułem: „Od zdalnie sterowanych teleskopów do poszukiwania pozasłonecznych planet – wykorzystanie danych naukowych na lekcjach fizyki”. Wykład poprowadził prof. dr hab. Lech Mankiewicz z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Na wykładzie tym można było dowiedzieć się jak można badania z dziedziny astronomii wykorzystać podczas prowadzenia zajęć. Mowa była o wykorzystywaniu Galileoskopu do obserwowania nieba.
Po wykładzie nastąpiła godzinna przerwa na obiad, po który modbyło się walne zgromadzenie PSNPP.
Następnie odbył się kolejny wykład pod tytułem:”Galaktyki aktywne”, poprowadził wykład dr hab. Andrzej Marecki. Na wykładzie można było dowiedzieć się
Podczas wykładu mowa była o:
a) Galileuszu, który:
– udoskonalił tzw. „kompas geometryczny i wojskowy”,
– wykonał doświadczenie, które dowodziło, że czas trwania spadku swobodnego nie zależy od masy ciała,
– skonstruował termometr,
– jak opierwszy skonstruował i używał teleskopu do obserwacji gwiazd, planet i księżyca,
– używając części teleskopu skonstruował mikroskop,
– odkrył cztery księżyce Jowisza,
– odkrył fazy Wenus,
– odkrył zjawisko bezwładności.
b) drodze Mlecznej,
c) Edwinie Hubble, który:
– odkrył i obliczył zależność między odległością dzielącą galaktyki a prędkością, z jaką się od siebie oddalają
– odkrył asteroidę 1373 Cincinnati
d) Teleskopie Hubble’a – zdjęcia z Teleskopu Hubble’a
e) Teleskopie Spitzera – zdjęcia z Teleskopu Spitzera
f) widmach galaktyk,
g) czarnych dziurach,
h) supermasywnej czarnej dziurze,
i) galaktykach aktywnych – galaktyki są aktywne gdy supermasywna czarna dziura w jej centrum akreuje (pochłania) materię,
O godzinie 16:00 była 30 minutowa przerwa na kawę a następnie odbyły się warsztaty. Informacje dotyczące tematów warsztatów: warsztaty. Po warsztatach nastąpiła sesja plakatowa na której można podziwiać było plakaty, więcej inforamcji o plakatach: plakaty .
Następnie wszyscy uczestnicy udali się do Palnetarium na projekcję filmu: „Kosmiczna pogoda”. Po projekcji odbyła się uroczysta kolacje, po której wszyscy uczestniczyli w obserwacji nieba w Obserwatorium.
W niedzielę 14 września o 9:00 odbył się czwarty wykład. Jego temat to:”Ciemna materia we Wszechświecie”, któy poprowadził prof. dr hab. Andrzej Strobel. Wykładowca mówił o tym co to jest ciemna materia, jakie są przesłanki mówiące o tym, że istnieje. Mowa była też o ciemnej materii. Po wykładzie odbyły się dwa warsztaty godzinne, pomiędzy którymi była przerwa 30 minutowa na kawę. O godzinie 12:00 odbył się ostatni wykład pt.”Korelacje przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w gimnazjum”, który poprowadziła dr Agnieszka Bojarska. Po wykładzie nastąpiło zamknięcie zjazdu. Jeszcze tylko obiad i XVI Zjazd PSNPP był już historią…