Dzień Astronomii w ZSEL I

Dzień Astronomii w Elektryku – 18 grudnia 2009

Obchody „Dnia Astronomii” w Zespole Szkół Elektrycznych związane były z kończącym się Międzynarodowym Rokiem Astronomii. W ich trakcie przedstawiono rozwój metod obserwacji i sprzętu astronomicznego na przestrzeni wieków. Omówiono budowę i działanie popularnych teleskopów astronomicznych stosowanych zarówno w obserwacjach wizualnych jak i radiowych. Zapoznano się też z podstawowymi prawami z dziedziny fizyki i optyki, które doprowadziły do budowy i doskonalenia przyrządów obserwacyjnych. Druga część wykładów poświecona została Układowi Słonecznemu. Uczestnicy mogli zapoznać się z budową planet naszego układu, oraz poznać zjawiska zachodzące na Słońcu.

Po tej dawce teorii przyszedł czas na praktykę. Omówiono budowę i działanie zgromadzonych w sali przyrządów optycznych. Pokazano budowę reflektora (teleskop oparty na konstrukcji Newtona ) Synta 8″ umieszczonego na montażu Dobsona, Refraktora umieszczonego na statywie azymutalnym i katadioptryk na montażu paralaktycznym. Ostatnia częścią wykładów było omówienie wyglądu grudniowego nieba. Przedstawiono w ich trakcie konstelacje widziane z półkuli północnej, charakterystyczne dla okresu zimowego oraz ciekawe obiekty widoczne zarówno gołym okiem jak i przy pomocy teleskopów czy lornetek.

Dzień astronomii, był kontynuacją cyklu obchodów Roku Astronomii przez uczniów Elektryka. Pierwszym ich elementem była wizyta w Centrum Astronomicznym UMK w Piwnicach pod Toruniem, gdzie uczestnicy wycieczki zapoznali się ze sprzętem tam zgromadzonym w tym z 32 metrowym radioteleskopem. Brali również udział w seansie w Toruńskim Planetarium.

Kolejnym Etapem obchodów była wizyta w Obserwatorium Astronomicznym Włocławskiego Oddziału PTA mieszczącego się przy ulicy Fredry. Tam uczestnicy zapoznali się z obserwatorium i znajdującym się tam sprzętem. Obserwacje nieba, z powodu niesprzyjającej aury, trzeba jednak będzie odłożyć na inny termin.

Organizatorami „Dnia Astronomii” byli A. Krieger, D. Kostrzewski, nauczyciele ZSEl i Członkowie Włocławskiego Towarzystwa Astronautycznego S. Milczarek, J.Skóra.