Wyjazd II

W środę 7 października 2009 roku, 45 uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych z Włocławka oraz 4 opiekunów brało udział w wycieczce do Warszawy, gdzie jednym z celów wizyty było Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie. 

Około godziny 10:45 uczestnicy wycieczki przybyli do Muzeum, gdzie obejrzeli film poświęcony życiu i badaniom naukowym naszej noblisty. Uczniowie po obejrzeniu filmu przeszli do sal muzealnych, gdzie przewodnik opowiadział wiele ciekostek z życia Marii Skłodowskiej – Curie. Następnie młodzież obejrzała wystawę, broszury, książki. Osoby zainteresowane mogły kupić wybrane pozycje książkowe. Uczniowie porobili zdjęcia i około 12:10 zwiedzanie Muzeum zostało zakończone.