Grudziądz 2013

Konkurs astronomiczny w Grudziądzu

Monika Zielińska, uczennica klasy ITb kształcąca się w zawodzie technik elektronik, w dniach 21-23 marca 2013 roku brała udział w ogólnopolskim konkursie na referat zakresu astronomii i astronautyki  oraz ogólnopolskim młodzieżowym seminarium astronomiczno-astronautycznym. Konkurs  odbył się w Grudziądzu. Monika wygłosiła referat pt: „Różne metody obserwacji nieba”. Tym razem nie zajęła miejsca w pierwszej trójce mimo to recenzje jej referatu były bardzo dobre.