Maria Skłodowska

„Co sprawia, że Marię Skłodowską – Curie uznaje się za kobietę niezwykłą?” – projekt edukacyjny

  1. „Linia życia i biogramy Marii Skłodowskiej-Curie” – ulotki, broszury informacyjne (uczniowie klas I) – termin: do końca marca
  2. „Wyjątkowe cechy osobowości Marii Skłodowskiej-Curie jako kobiety uczonej” – prezentacja multimedialna (uczniowie klas II) – termin: do końca marca
  3. „Z życia Marii” – gazetka ścienna i zakładka na stronie internetowej (chętni uczniowie klas I – III) – termin: do końca marca
  4. „Drzewo genealogiczne rodziny Marii” – plakat (chętni uczniowie klas I – III) Termin: do 15 kwietnia
  5. Konkurs o życiu i pracy naukowej Marii Skłodowskiej-Curie – zagadnienia z chemii dotyczące promieniotwórczości (chętni uczniowie klas I – III) – termin: pierwsza połowa kwietnia
  6. Publiczna prezentacja efektów – II połowa kwietnia 2011r.
  7. Wyjazd do muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – 1 czerwca 2011 (wybrani uczniowie z klas II lub III)