Muzeum Techniki

Muzeum Techniki powstało w 1955 roku i siedzibą muzeum stał się oddawany wówczas Pałac Kultury i Nauki. Pierwsza wystawa nosiła tytuł:”Postęp techniczny w służbie człowieka”. Organizatorem tej wystawy oraz pierwszym dyrektorem Muzeum Techniki był inż. Janusz Ciążkowski. Muzeum to czerpie z tradycji działalności takich muzeów jak: „Muzeum Przemysłu i Rolnictwa” oraz „Muzeum Techniki i Przemysłu”.
W okresie swojej działalności muzeum zgromadziło wiele ciekawych eksponatów takich jak: kolekcja motocykli (motocykl marki „Sokół”), kolekcja odbiorników radiowych, kolekcja instrumentów geodezyjnych, kolekcja przyrządów techniki biurowej, kolekcja mechanizmów grających oraz wiele bezcennych eksponatów jak: „Machina rachunkowa”, pierwsza na świecie ręczna kamerafilmowa…

 
Muzeum Techniki mieszczące się w Pałacu Kultury i Nauki posiada kilkanaście sal z ekspozycjami o charakterze stałym oraz systematycznie organizowane są ekspozycje czasowe. Muzeum prowadzi intensywną dziłalność oświatową. Organizowane w muzeum wystawy, pokazy oraz lekcje muzealne mają na celu przedstawienie rozwoju techniki od jej odległych początków aż do dzisiaj.

Uczestnicy wycieczki po wizycie w Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie, zwiedzaniu starego miasta oraz przejściu przy Grobie Nieznanego Żołnierza dotarli do Muzeum Techniki, które znajduje się w Pałacu Kultury i Nauki. Zwiedzanie muzeum zaczęło się około 14:00.

Uczniowie mogli zapoznać się z wieloma eksponatami, dotyczącymi historii techniki. Między innymi można było zapoznać się z:

  • motycyklami (np. OSA M 52, JUNAK M-10, KOMAR MR231, SOKÓŁ 500 RS M 311, SOKÓŁ 600 RT M 211, GAZELA, JUNAK, W-F-M…),
  • rowerami,
  • samochodami,
  • polskimi komputerami (np. ODRA 1013, MA 48L)
  • aparatami telefonicznymi,
  • centralami telefonicznymi,
  • telewizorami (np. BELWEDER),
  • maszynynami szyfrującymi (np. ENIGMA),
  • pralkami,
  • promem kosmicznym (COLUMBIA)

Eksponaty znajdujące się w muzeum wywarły na uczniach duże wrażenie. Zwaszcza pierwsze samochody, komputery i maszyny liczące.